Внутрішньоуніверситетський аналіз

Показники для аналізу


Навчальна робота

Напрямок ІД показника Зміст показника Джерело інформації для розрахунку показника Підрозділи, для яких надається показник Термін поновлення показників
Успішність студентів в розрізі кафедр та навчальних дисциплін 1. Середня поточна успішність студентів по предметах в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-03-27 10:33:58
Оновлено:2014-03-27 10:33:58
АСУ «Контингент» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку, до початку нового семестру

Лютий,Липень
2. Середня оцінка студентів, отримана на семестровому тестовому іспиті в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-25 16:58:58
Оновлено:2014-11-25 16:58:58
ІС Центру незалежного тестування Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку, до початку нового семестру

Лютий,Липень
3. Середня успішність студентів по предметах в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-03-27 10:49:17
Оновлено:2014-03-27 10:49:17
АСУ «Контингент» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку, до початку нового семестру

Лютий,Липень
4. Середня успішність студентів за щоденний дистанційний контроль знань в системі Moodle розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-19 16:03:58
Оновлено:2014-11-19 16:03:58
ІС “Moodle” Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
Аналіз результатів
«Крок» по окремих предметах
5. Середній відсоток складання «Крок» по факультетах
Опубліковано:2014-06-16 17:33:51
Оновлено:2014-06-16 17:37:17
Сайт ліцензійного іспиту «Крок» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку

Січень,червень
6. Середній відсоток складання «Крок» за предметами
Опубліковано:2014-06-16 17:40:55
Оновлено:2014-06-16 17:40:55
Сайт ліцензійного іспиту «Крок» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку

Січень,червень
Кадрове забезпечення навчального процесу 7. Кількість докторів наук в розрізі кафедр, %
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС «Кадри» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
8. Кількість кандидатів наук в розрізі кафедр, %
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС «Кадри» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
9. Кількість викладачів без наукового ступеня в розрізі кафедр, %
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС «Кадри» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
10. Кількість викладачів-сумісників в розрізі кафедр (внутрішніх і зовнішніх)
Опубліковано:2013-03-20 17:53:14
Оновлено:2013-06-03 13:59:06
ІС «Кадри» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Підготовка навчально-методичної документації 11. Кількість створених методичних матеріалів для підготовки студентів до лекцій українською (російською, англійською) мовою
Опубліковано:2014-03-24 18:42:45
Оновлено:2014-04-25 17:06:24
Інтранет Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку

Квітень, Жовтень
12. Кількість створених методичних матеріалів для підготовки студентів до практичних занять українською (російською, англійською) мовою
Опубліковано:2014-03-24 18:42:45
Оновлено:2014-04-25 17:06:24
Інтранет Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Квітень, Жовтень
13. Кількість створених презентацій лекцій українською (російською, англійською) мовою
Опубліковано:2014-03-24 18:42:45
Оновлено:2014-04-25 17:06:24
Інтранет Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Квітень, Жовтень
14. Кількість розроблених робочих навчальних програм українською (російською, англійською) мовою
Опубліковано:2013-06-20 23:11:23
Оновлено:2013-06-21 09:50:21
Інтранет університету Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Квітень, Жовтень
15. Впроваджені технології навчання (за рішенням ЦМК університету на основі подання циклової комісії).
Опубліковано:2013-09-26 12:34:59
Оновлено:2013-09-26 15:39:28
ЦМК Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Листопад
16. Участь кафедр у створенні протягом навчального року типових програм, затверджених МОЗ або МОН України. ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно, до початку нового навчального року
Грудень
17. Участь в розробці державних стандартів освіти (ОКХ, ОПП)
Опубліковано:2013-09-23 16:39:08
Оновлено:2013-09-23 16:39:48
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно, до початку нового навчального року
Червень
18. Робота викладачів кафедр в якості експертів в МОЗ і МОН України (тестових завдань, комісії з ліцензування, акредитації тощо)
Опубліковано:2014-05-28 17:18:08
Оновлено:2014-05-28 17:18:08
ІС «Кадри», ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно, до початку нового навчального року
Квітень
Забезпечення навчального процесу матеріалами для підготовки до занять 19. Кількість друкованих аркушів (підготовлених особисто автором) в навчальних посібниках, що вийшли друком з грифом МОН-МОЗ
Опубліковано:2014-11-21 15:49:27
Оновлено:2014-11-21 15:49:27
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Січень, Вересень
20. Кількість методичних рекомендацій та інформаційних листів, затверджених МОН-МОЗ в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-24 16:40:59
Оновлено:2014-11-24 16:40:59
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Січень, Вересень
21. Кількість друкованих аркушів (підготовлених особисто автором) у підручниках, що вийшли друком з грифом МОН-МОЗ
Опубліковано:2014-11-28 15:03:18
Оновлено:2014-11-28 15:03:18
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Січень, Вересень
22. Створення відеофільмів (тривалість в хв.) українською (російською, англійською) мовою в розрізі кафедр та викладачів
Опубліковано:2014-03-20 16:53:13
Оновлено:2014-03-20 16:55:36
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Лютий,Жовтень
23. Створення презентацій лекцій з аудіовідеосупроводом (кількість) в розрізі кафедр та викладачів
Опубліковано:2013-09-10 17:35:02
Оновлено:2013-09-10 17:38:47
ІС Moodle Ректорат, навчальний відділ, декан факультету іноземних студентів Щопівроку
Червень, Грудень
Забезпечення наочними матеріалами 24. Кількість наявних муляжів та фантомів
Опубліковано:2014-11-11 15:00:33
Оновлено:2014-11-11 15:00:33
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Вересень
25. Кількість розроблених навчальних таблиць в електронному вигляді в розрізі кафедр
Опубліковано:2013-05-14 16:37:37
Оновлено:2013-06-21 13:07:54
Інтранет університету Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій 26. Кількість комп’ютерів в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-26 17:24:00
Оновлено:2014-11-26 17:24:00
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Листопад
27. Кількість відеосистем в розрізі кафедр
Опубліковано:2013-04-09 16:34:01
Оновлено:2013-06-03 13:50:09
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Грудень
28. Кількість мультимедійних проекторів в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-12 17:10:13
Оновлено:2014-11-12 17:10:13
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
29. Кількість інтерактивних дошок в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-12 17:13:04
Оновлено:2014-11-12 17:13:04
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Листопад
30. Кількість серверів в університеті
Опубліковано:2014-11-20 15:56:40
Оновлено:2014-11-20 15:56:40
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
31. Обсяг зовнішньої пам’яті на серверах університету
Опубліковано:2014-11-20 15:24:22
Оновлено:2014-11-20 15:24:22
Відділ інформаційних технологій Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
32. Наявність комп’ютерних залів в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-14 15:23:16
Оновлено:2014-11-14 15:23:16
Кафедри Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
33. Наявність ліцінзійного програмного забезпечення в розрізі програмних продуктів
Опубліковано:2013-03-04 16:32:48
Оновлено:2013-06-03 14:05:53
Відділ інформаційних технологій Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Червень, Грудень
34. Кількість розроблених програмних продуктів працівниками університету
Опубліковано:2013-11-18 16:57:02
Оновлено:2013-11-18 17:02:56
Відділ інформаційних технологій Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Червень
35. Наявність створених віртуальних комп’ютерних програм
Опубліковано:2014-03-20 10:58:37
Оновлено:2014-03-20 10:58:37
Відділ інформаційних технологій Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щомісяця
Впровадження методик об’єктивізації оцінювання знань та практичної компетентності 36. Порівняння результатів поточного та підсумкового тестового контролів
Опубліковано:2013-03-19 15:13:15
Оновлено:2014-03-06 15:07:20
ІС «Центр тестування» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Січень, Липень
37. Порівняльний персоніфікований аналіз співставлення результатів складання практичних навичок та ОСПІ(ОСКІ)
Опубліковано:2014-12-24 15:44:53
Оновлено:2014-12-24 15:44:53
Системи електронного матрикулу та ОСПІ/ОСПІ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Січень, Липень
Студентські олімпіади. 38. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 1 місце в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-07-11 14:25:53
Оновлено:2014-07-11 14:25:53
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Червень
39. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 2 місце в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-07-11 14:25:53
Оновлено:2014-07-11 14:25:53
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Червень
40. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської олімпіади з дисципліни, що зайняли 3 місце в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-07-11 14:25:53
Оновлено:2014-07-11 14:25:53
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Червень
41. Організація та проведення на базі кафедр Всеукраїнської предметної олімпіади (в розрізі кафедр)
Опубліковано:2014-07-11 14:36:43
Оновлено:2014-07-11 14:36:43
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Грудень
Підготовка кадрів для первинного рівня медичної допомоги 42. Кількість випускників, направлених для роботи на первинному рівні медичної допомоги в цьому році (абсолютне значення та відсоток від загального числа випускників)
Опубліковано:2014-07-09 15:21:19
Оновлено:2014-07-09 15:21:19
АСУ «Контингент» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканати Щопівроку
Червень, Грудень
43. Кількість випускників, направлених для роботи на первинному рівні медичної допомоги в сільській місцевості в цьому році (абсолютне значення та відсоток від загального числа випускників)
Опубліковано:2014-07-09 15:21:19
Оновлено:2014-07-09 15:21:19
АСУ «Контингент» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Червень, Грудень
Підготовка кадрів для вторинного і третинного рівнів медичної допомоги 44. Кількість випускників, направлених для роботи на вторинному і третинному рівнях медичної допомоги в розрізі спеціальностей в цьому році (абсолютне значення та відсоток від загального числа випускників)
Опубліковано:2014-07-09 15:21:19
Оновлено:2014-07-09 15:21:19
АСУ «Контингент» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щопівроку
Червень, Грудень
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 45. Обсяг загальної площі навчальних приміщень на одного студента
Опубліковано:2014-05-15 16:24:21
Оновлено:2014-05-15 16:45:29
Адміністративно-господарська частина Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Травень
46. Балансова вартість наявного навчального обладнання в розрізі кафедр
Опубліковано:2013-04-26 16:46:05
Оновлено:2013-06-03 13:44:44
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Червень
47. Вартість придбаного в цьому році обладнання для забезпечення навчального процесу в розрізі кафедр
Опубліковано:2013-11-25 17:07:05
Оновлено:2013-11-25 17:07:05
Бухгалтерія Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Вересень

Наукова діяльність

Напрямок ІД показника Зміст показника Джерело інформації для розрахунку показника Підрозділи, для яких надається показник Термін поновлення показників
Обсяг науково-дослідних робіт 48. Участь кафедр університету у виконанні комплексних науково-дослідних робіт
Опубліковано:2014-11-20 15:20:53
Оновлено:2014-11-20 15:20:53
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
49. Обсяг залучених бюджетних (позабюджетних) коштів на виконання НДР в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-20 15:24:03
Оновлено:2014-11-20 15:24:03
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Листопад
Підготовка наукових кадрів 50. Кількість докторів наук в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
51. Кількість кандидатів наук в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
52. Кількість здобувачів в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-03-20 11:13:35
Оновлено:2014-05-14 17:14:06
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
Винахідницька діяльність 53. Кількість відкриттів
Опубліковано:2014-04-29 10:31:18
Оновлено:2014-04-29 10:31:18
ІС патентно-ліцензійного відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Квітень
54. Кількість патентів України на винахід
Опубліковано:2014-04-29 10:36:57
Оновлено:2014-04-29 10:36:57
ІС патентно-ліцензійного відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Грудень
55. Кількість патентів України на корисну модель
Опубліковано:2014-11-25 16:23:44
Оновлено:2014-11-25 16:23:44
ІС патентно-ліцензійного відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
Проведення наукових форумів 56. Кількість наукових конференцій всеукраїнського рівня
Опубліковано:2014-03-18 17:50:53
Оновлено:2014-03-18 17:50:53
Сайт відділу організації наукових форумів Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Лютий
57. Кількість наукових конференцій міжнародного рівня
Опубліковано:2014-03-18 17:53:23
Оновлено:2014-03-18 17:53:23
Сайт відділу організації наукових форумів Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Лютий
Студентська наукова робота 58. Кількість студентів, які взяли участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах
Опубліковано:2013-09-24 09:45:57
Оновлено:2013-09-24 09:48:53
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
59. Кількість студентів, які взяли участь у студентських форумах
Опубліковано:2013-09-24 09:45:57
Оновлено:2013-09-24 09:48:53
ІС навчального відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
Наукові видання та публікації 60. Кількість друкованих аркушів (підготовлених особисто автором) у монографіях
Опубліковано:2014-12-05 14:52:11
Оновлено:2014-12-05 14:52:11
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Жовтень
61. Кількість наукових публікацій у виданнях з імпакт-фактором
Опубліковано:2014-12-11 15:24:22
Оновлено:2014-12-11 15:25:45
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Вересень
62. Кількість наукових публікацій (статті і тези) у вітчизняних фахових виданнях без імпакт-фактора
Опубліковано:2014-11-28 15:35:24
Оновлено:2014-11-28 15:35:24
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
63. Кількість наукових публікацій (статті і тези) у закордонних фахових виданнях без імпакт-фактора
Опубліковано:2014-04-29 10:12:35
Оновлено:2014-04-29 10:12:35
ІС «Рейтинг викладачів» Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
Діяльність спеціалізованих вчених рад університету 64. Кількість захищених кандидатських дисертацій у розрізі спецрад університету
Опубліковано:2014-03-21 12:07:24
Оновлено:2014-03-21 12:07:24
ІС наукового відділу Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
Матеріально-технічне забезпечення наукового процесу 65. Вартість придбаного обладнання для проведення наукових досліджень в розрізі наукових тем та лабораторій
Опубліковано:2014-03-17 15:16:28
Оновлено:2014-03-17 15:16:28
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Лютий
66. Наявність акредитованих лабораторій для проведення наукових досліджень в розрізі кафедр та навчально-наукових інститутів
Опубліковано:2013-11-18 15:39:13
Оновлено:2013-11-18 15:39:13
ІС бухгалтерії Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно, до початку нового навчального року

Лікувальна діяльність

Напрямок ІД показника Зміст показника Джерело інформації для розрахунку показника Підрозділи, для яких надається показник Термін поновлення показників
Лікувально-кваліфікаційний рівень викладачів клінічних кафедр 67. Кількість викладачів, які мають вищу кваліфікаційну категорію
Опубліковано:2013-09-04 17:01:08
Оновлено:2013-09-04 17:04:01
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
68. Кількість викладачів, які мають першу кваліфікаційну категорію
Опубліковано:2013-09-04 17:01:08
Оновлено:2013-09-04 17:04:01
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
69. Кількість викладачів, які мають другу кваліфікаційну категорію
Опубліковано:2013-09-04 17:01:08
Оновлено:2013-09-04 17:04:01
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
Лікувальна активність 70. Виконання лікувального навантаження (щомісячно) у відсотках в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-20 17:10:08
Оновлено:2014-11-20 17:10:08
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
71. Тривалість обходів в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-20 17:10:08
Оновлено:2014-11-20 17:10:08
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
72. Кількість хворих на обходах в розрізі кафедр
Опубліковано:2014-11-20 17:10:08
Оновлено:2014-11-20 17:10:08
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щоквартально
Впровадження нових лікувальних технологій за останній календарний рік 73. Нові лікувальні технології всеукраїнського рівня впроваджені в університеті в розрізі кафедр
Опубліковано:2013-12-02 09:50:54
Оновлено:2013-12-09 16:51:55
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
74. Кількість впроваджених нових методик діагностики і лікування (вперше в Україні)
Опубліковано:2013-12-12 11:46:35
Оновлено:2013-12-12 12:21:01
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
75. Кількість впроваджених нових методик діагностики і лікування (вперше в області)
Опубліковано:2013-12-12 11:53:42
Оновлено:2013-12-12 11:53:42
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно,
76. Нові лікувальні технології світового рівня вроваджені в університеті в розрізі кафедр (із вказанням закордонного стажування пов’язаного із вивченням і впровадженням даної лікувальної методики)
Опубліковано:2013-12-10 17:14:19
Оновлено:2013-12-10 17:14:19
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно
77. Відвідуваність навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги ТДМУ
Опубліковано:2014-01-15 11:02:25
Оновлено:2014-01-15 11:02:25
ІС Лікувальний відділ Ректорат, навчальний відділ, відповідний деканат Щорічно

Авторизація

Календар публікацій

Липень 2018
П В С Ч П С Н
« Гру    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Архіви